Tổng hợp thuật ngữ các chương trình khuyến mãi Booking.com

Tổng hợp thuật ngữ các chương trình khuyến mãi Booking.com

𝟏. 𝐆𝐞𝐭𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐥 ( Chiến dịch ưu đãi mùa du lịch ):
Mục đích: Thúc đẩy visibility với nhiều hỗ trợ về marketing trên các nền tảng,web liên kết, email…Chỗ nghỉ tham gia sẽ có huy hiệu cho chiến dịch này. 
Bookable period (thời gian đặt ) : 15/03/2023 – 28/09/2023
Stay dates ( thời gian lưu trú) : 04/04/2023 – 28/09/2023
Giảm giá tối thiểu: 20% 
Chương trình sẽ chỉ giảm lũy tiến trên Genius, không áp dụng thêm giảm giá mobile/country rate. 
Công thức : Giá ban đầu (giá Bar ) – % giảm giá Genius – % giảm giá Getaway Deal – %Com = Giá thu về
Ví dụ: giá Bar : 1.000.000, Genius 10%, Getaway Deal 40%, Commission 15% => 1.000.000 * 0,9 * 0,6 * 0,85 = 459.000 ( là giá thu về của khách sạn )

Tổng hợp thuật ngữ các chương trình khuyến mãi Booking.com𝟐.𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐥 ( Ưu đãi trong thời gian có hạn ) :
Mục đích: Tăng độ hiển thị ,đẩy mạnh tỷ lệ chuyển đổi và thứ hạng của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm trong vòng 48 giờ bằng cách cung cấp giảm giá thật hấp dẫn trong thời gian ngắn -> Được xem là chương trình đẩy thứ hạng quyền lực của Booking. Chỗ nghỉ tham gia sẽ có huy hiệu cho chiến dịch này. 
Stay dates ( thời gian lưu trú): bất kỳ
Bookable period (thời gian đặt ): chỉ được book trong 2 ngày (48 tiếng)
Lưu ý: giá của đặt phòng cùng loại phòng và cùng loại giá phải khác với giá ưu đãi ban đầu. 2 tuần sau mới được cài đặt lại chương trình này.
Mức giảm tối thiểu là 40%. Chương trình này giảm giá độc lập,không cộng luỹ tiến bởi giá Genius và  mobile/country rate.
Công thức: Giá Bar – % Giảm giá Limited time- % Com = Giá thu về 
Ví dụ: Giá Bar 1.000.000, Limited-time deal 40%, Genius 10%  và  mobile 10% /country rate 10% , Com 15% => 1.000.000 * 0,6 * 0,85 = 510.000( giá thu về của khách sạn )

𝟑. 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐝𝐞𝐚𝐥 ( Khuyến mãi cơ bản ) / 𝐋𝐚𝐬𝐭-𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐥 ( Ưu đãi phút cuối) / 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐝 𝐝𝐞𝐚𝐥 ( Ưu đãi dành cho khách đặt sớm): 
Với các chương trình khuyến mãi này, Chỗ nghỉ có thể tùy chọn thời gian đặt, thời gian lưu trú, % giảm giá cho phù hợp với từng loại khuyến mãi và phù hợp với chiến lược của mình.
Công thức: Giá Bar – % Basic / % Last-minute / % Early Bird – % Genius – % mobile / % Country rate – % Com = Giá thu về 
 – % Com = Giá thu về 
Ví dụ: Giá Bar 1.000.000, Basic deal 40%, Genius 10%, mobile 10% /country rate 10% , Com 15% => 1.000.000 *0,9 * 0,6 * 0,9 * 0,85 = 413.100( giá thu về của khách sạn )

Lưu ý: Genius kết hợp lũy tiến với country hoặc mobile, country và mobile không kết hợp với nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *